Hotline: 84-8-38751468

Lịch sử

Năm 1993, công ty Hong Leong Gas Cylinders Pte Ltd, Singapore – hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp sản phẩm bình gas cho nhiều nước trên thế giới – liên doanh với một đối tác Việt Nam thành lập công ty liên doanh Bình khí đốt Hong Leong Saigon.

Đây là doanh nghiệp sản xuất bình chứa khí đốt (LPG) đầu tiên tại Việt Nam nhằm cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Công ty được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép chế tạo thiết bị áp lực từ năm 1994 (GP số 08/TT-AT ngày 07/7/1994 do Thanh tra Nhà nước về An toàn lao động thuộc Bộ LĐTBXH cấp).

Từ khi đi vào hoạt động, công ty đã cung ứng cho các công ty kinh doanh gas lớn tại Việt Nam như Saigon Petro, Gas Petrolimex, Total Gaz, Elf Gas Saigon, ExxonMobil, Đài Hải Petrol, Thăng Long Petronas, v.v…

Đầu năm 2007, phía nước ngoài chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty cho một đối tác Việt Nam khác và công ty được đổi tên thành công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na.

Check Also

Sơ đồ tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.