Hotline: 84-8-38751468

Dịch vụ

 

  • Bình gas đến hạn tái kiểm định
  • Tay xách/chân đế bị biến dạng cần thay thế
  • Bình gas sau khi lưu thông trên thị trường cần sơn bảo dưỡng

HVGC cũng là nhà cung ứng kinh nghiệm, đáng tin cậy cho các dịch vụ trên. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu liên quan đến bình gas của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.