Hotline: 84-8-38751468

QUY TRÌNH

Máy móc, dụng cụ kiểm tra chất lượng

Máy thử sức bền kéo & thử uốn mối hàn Máy thử trương và thử nổ Máy chụp X-quang Dụng cụ siêu âm đo chiều dày thép Dụng cụ siêu âm đo chiều dày lớp phủ Dụng cụ đo độ sạch bề mặt (sau bắn bi) Dụng cụ kiểm tra ...

Xem thêm »

Quy trình sản xuất

  Sản phẩm của HVGC được sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu đầu (xã cuộn thép) đến khâu cuối (hoàn thiện bình thành phẩm).

Xem thêm »
.